Kalendář

<<7 / 2024>>
MoTuWeThFrSaSu
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Zobrazit kalendář

Aktivní škola

Ovoce do škol

Naše škola je zapojena do projektu OVOCE DO ŠKOL www.ovocedoskol.eu


Projekty

Informace zveřejněné podle zákona

Informace zveřejněné podle zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní škola a mateřská škola Ořechov, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel obec Ořechov, okres Uherské Hradiště, Ořechov 105

www.orechov-uh.cz

Na základě zřizovací listiny ze dne 28.4. 2013. Organizace je zřízena na dobu neurčitou. Účel a předmět činnosti Základní a mateřské školy je vymezen v § 5 zákona č. 29/1984Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších předpisů a v § 3, § 20 a § 39 zákona č.76/1978Sb.,o školských zařízení ve znění pozdějších předpisů. 

3. Organizační struktura

IZO 600 124 550

Vnitřní organizace školy je dána vnitřním předpisem- organizační řád. 

4. Kontaktní spojení

Adresa: Základní škola a mateřská škola Ořechov, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště

Se sídlem: Ořechov 90, PSČ 68737

Mobil : +420 778 770 356

Telefon: 572 593 732

Email: zsorechov@zsmsorechov.cz

Webové stránky: www.zsmsorechov.cz

Úřední hodiny: středa 12. 00 - 15. 30

5. Bankovní spojení

Komerční banka

86-2424360287/0100

6. IČ

750 236 52

7. DIČ

Škola není plátce DPH.

8. Dokumenty

Organizační řád školy, Provozní řád školy, Organizační řád školní jídelny, Provozní řád školní kuchyně, Volební řád školské rady, Jednací řád školské rady, Školní řád, Plán práce školy, Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - "Pohádková škola."

Tyto dokumenty jsou dostupné na vyžádání níže uvedeným způsobem, některé z nich jsou k dispozici na webových stránkách školy. 

Rozpočet: Škola hospodaří s rozpočtem na provoz stanoveným zřizovatelem a na přímé výdaje spojené se vzděláváním ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřad Zlín. 

9. Žádosti o informace 

Místo a způsob získání informací: Ústní podání v ředitelně školy, telefonicky, písemně, elektronicky. Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na adresu sídla školy nebo elektronicky na emailovou adresu s uvedením údajů: identifikace žadatele, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace, datum a podpis. 

10. Příjem žádostí a dalších podání 

Místo a způsob: Ústní podání v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě v ředitelně školy, telefonicky, písemně, elektronicky. 

11. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy, je možné požádat o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje prostřednictvím ředitele školy. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy. 

12. Formuláře

Všechny formuláře lze získat v tištěné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy, případně elektronickou formou, některé jsou k dispozici na webových stránkách školy. 

13. Předpisy

www.msmt.cz

www.mfcr.cz

14. Úhrada za poskytování informací

Zaslání informace poštou dle aktuálního sazebníku České pošty. 

15. Licenční smlouvy ---

16. Výroční zpráva podle zákona číslo 106/1999Sb.ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999Sb. z 2013. Počet podaných žádostí: žádné. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: žádné. Opis podstatné části každého rozsudku soudu: žádné. Výčet poskytnutých výhradních licencí: žádné. Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: žádné. 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti
© 2011 - Základní škola a mateřská škola Ořechov • Realizace web studio dat