Kalendář

<<1 / 2024>>
MoTuWeThFrSaSu
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Zobrazit kalendář

Aktivní škola

Ovoce do škol

Naše škola je zapojena do projektu OVOCE DO ŠKOL www.ovocedoskol.eu


Projekty

Podporují nás

Základní škola a mateřská škola

foto mš a zš.jpg, 492x388, 42.19 KB

Naše škola tvoří jeden právní subjekt spolu s MŠ ve dvou samostatných budovách v menší vesnici Ořechov na rozhraní okresů a krajů (Uherské Hradiště-Hodonín, Jihomoravský kraj-Zlínský kraj). Mateřskou školu tvoří herna, lehárna a školní jídelna. Má jedno smíšené oddělení, které navštěvují děti ve věku 2,5 – 7 let. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu: „Svět kolem nás.“ Základní škola je malotřídní školou. Součástí školy je školní družina a školní výdejna obědů. Ve škole se vzdělávají žáci od 1. do 5. ročníku ve třech třídách. Fungování školy   je podporováno ze strany zřizovatele. Škola se nachází v klidném prostředí obklopeným zelení, v těsné blízkosti zámečku a kaple. Velmi nám záleží na příjemném prostředí školy i okolí. Žáci mají k dispozici počítačovou učebnu, kterou využívají jak v rámci vyučování, tak v době školní družiny. Žáci se mohou ve škole stravovat ve výdejně obědů. Naši školu navštěvují i žáci z okolních obcí. Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z umístění školy v těsné blízkosti zámečku a lesa.Toto téměř pohádkové prostředí nás inspirovalo k motivačnímu názvu ŠVP - Pohádková škola.“ Prostřednictvím poselství pohádek se snažíme podporovat rozvoj duševní a tělesné stránky osobnosti žáků, což považujeme za naši prioritu.

 

O co nám ve škole jde především?

●  O partnerské vztahy mezi dětmi a dospělými.

●  Dobré klima školy - důvěra, partnerství, bezpečné prostředí pro žáky

● O spolupráci mezi žáky, o výchovu k samostatnosti a k sebeúctě žáka. Spojení tříd vede k rozvoji sociálních dovedností, k pochopení při vzájemném respektování potřeb určité věkové skupiny (starší pomáhají mladším apod.)

●  Uplatňování principů týmové spolupráce

●  Rozvoj žáků talentovaných i méně nadaných (tomu nahrává právě spojení ročníků, vnímaví žáci se učí, dopředu“ s vyšším ročníkem, slabší žáci se učí i opakováním s ročníkem nižším)

●  O otevřenou komunikaci a účinné řešení problémů

● O individuální přístup k žákovi. Rozvoj žáků talentovaných i méně nadaných (tomu nahrává právě spojení ročníků, vnímaví žáci se učí „dopředu“ s vyšším ročníkem, slabší žáci se učí i opakováním s ročníkem nižším)

●  O ekologickou výchovu (vedeme děti k poznání a ochraně životního prostředí).

●  O výuku cizímu jazyku a práci na počítači (což žákům předkládáme jako nezbytnou životní dovednost).

● Mezi klasické, osvědčené pedagogické postupy, zařazujeme i prvky alternativní výuky (projektové, skupinové vyučování).

●  Možnost větší péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

●  Realizace mnoha exkurzí, výletů, besed – získávání zážitků a zkušeností

 

 

foto, 491x491, 66.64 KB
Prohlášení o přístupnosti
© 2011 - Základní škola a mateřská škola Ořechov • Realizace web studio dat